עשרת הדיברות

למידה מתוקשבת

"עשה ואל תעשה"

1. זכור שסביבה דיגיטלית היא כלי ולא מטרה

2. חשוב להגדיר את מטרות הלמידה

3. הכינו את התלמידים מראש כמה שרק אפשר

4. יש להניע תלמידים לדיונים מקוונים ולא לפחד...

5. על המורה לסייע ללומדים בתהליך זה

6. יש ללמד ניהול זמן בסביבה דיגיטלית

7. ידע מוקדם הוא הכרחי

8. יש לבחור את הטכנולוגיה המתאימה

9. יש ליצור עניין בקרב בלומדים

10. חשוב לאפשר שיתוף ושיתופיות

Big image