תקופת העפלה

התנועה לכניסה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל

תקופת ההעפלה הקרויה גם עלייה בלתי-לגאלית ועליה ב', הייתה התנועה לכניסה בלתי חוקית של יהודים לארץ ישראל בדרכי הים והיבשה וב-1947 גם בדרך האוויר.תנועה זו אורגנה על ידי הישוב העברי בתקופה בה שלטו הבריטים משנת 1934 ועד הקמת המדינה בשנת 1948.

תקופת ההעפלה מחולקת לשלוש תקופת מרכזיות: