ארבעת הבנים

תם

ארבעת הבנים

ארבעה בנים מופיעים בהגדה של פסח, המפרטת ארבעה סוגי בנים: חכם, רשע, תם ושאינו יודע לשאול, שעל פי ההגדה דיברה התורה עליהם, בצווי לספר את סיפור יציאת מצרים, וחילקה בסוגי התשובות, המתאימות לכל אחד מהם. סיווג זה הוא לפי חלק הדרש של התורה. לפי הפשט בארבעת המקומות בהם מתייחסת התורה לנושא המענה לבנים השואלים, כתבה התורה לפי עניינם, על קורבן פסח, אכילת מצה, פדיון הבן ובכללות קיום המצוות, שכולם נעשים בגלל יציאת מצרים אך ללא קשר לאופי השואל.

המקור בתורה

  • תם - "והיה כי ישאלך בנך מחר לאמר מה זאת" (ספר שמות, פרק י"ג, פסוק י"ד), שאלה זו משויכת לבן התם בגלל הסתמיות שבשאלה "מה זאת" שאין בה פירוט מיוחד.

התייחסות לשאלות הבנים

  • התם ששאל שאלה קצרה וסתומה (לא ברורה), מקבל את התשובה הממצה - כי "בחוזק יד הוציאנו ה' ממצרים מבית עבדים".