A IDADE MEDIA

Hecho por: Marta Iglesias Álvarez

Big image
LA EDAD MEDIA EN EUROPA Y EN ESPAÑA PARA NIÑOS - JUANRI3

O INICIO

A Idade Media comezou no ano 476 coa caída do Imperio romano nas mans dos pobos xermánicos

A IDADE MEDIA EN EUROPA

Big image

O FEUDALISMO EN EUROPA

Tras a caída do Imperio, o comercio entrou en crise e moitos habitantes das cidades foron ao campo na busca de seguridade. Allí vivían en feudos, que eran grandes territorios organizados cerca dun castelo. Así comezou un novo tipo de organización social chamado feudalismo, coas seguintes características:

-Rei era a máxima autoridade de cada reino, aínda que lles cedía o goberno de grandes feudos aos nobres. A cambio, estes convertíanse nos seus vasalos e xurábanlle fidelidade na cerimonia de vasalaxe.

-Nobres vivían nos seus feudos, onde gobernaban e podían fixar impostos sobre os campesiños. Se o rei lles pedía axuda na guerra debían organizar os seus propios exércitos e poñerse ás súas ordes.

-Igrexa era tamén propietaria de terras, que se organizaban arredor dos mosteiros. Neles os monxes dedicábanse á oración e ao estudo.

-Campesiños traballaban as terras dos nobres e da Igrexa a cambio de protección.

O REXURDIR URBANO MEDIEVAL

A partir do século XI recuperouse a vida comercial en Europa. As principais feiras e mercados celebrábanse nas cidades, que aumentaron a súa poboación. Ademais de centros comerciais, as cidades medievais eran:

-Centros artesanais: nas cidades vivían moitos traballadores manuais cuxos produtos se vendían no campo. Estaban asociados en gremios que agrupaban traballadores dun mesmo oficio, coma os teceláns, os prateiros ou os ferradores.

-Centros culturais e relixiosas: nas cidades xurdiron as primeiras universidades, como a de Boloña, que se fundou en Italia a finais do século XI. Tamén se construíron igrexas e catedrais seguindo novos estilos artísticos e arquitectónicos, como o románico e o gótico.

A IDADE MEDIA EN ESPAÑA

Big image

AS INVASIÓNS XERMÁNICAS E O REINO VISIGODO

A comezos do século V, a Península Ibérica tamén foi invadida polos pobos xermánicos. Primeiro chegaron os suevos, os vándalos e os alanos, que se repartieron Hispanis. Pouco despois chegaron os visigodos, que se instalaron no centro peninsular.

Tras a caída do Imperio romano os visigodos fundaron un reino con capital en Toledo que durou ata o século VIII porque entraron os musulmáns na Península e derrtaron o últomo rei visigodo.

AL ANDALUS

Os árabes eran un pobo que practicaba unha relixión diferente do cristianismo, o islam, xurdida en Arabia no século VII. Crearon un grande imperio que se estendeu polo norte de África. No ano 711, un éxercito musulmán intriduciuse polo sur da Península Ibérica.

Este exército fíxose co control da Península, salvo as montañas do norte que eran dos cristians. Ao territorio conquistado lo chamaron Al Andalus, no século X Al Andalus converteuse nun califato, un territorio independente de Arabia política e relixiosamente. O seu primeiro califa, Abderramán III, estableceu a capital en Córdoba. Al Andalus destacou en distintos aspectos:

-Vida urbana: Córdoba, Granada e Sevilla eran grandes centros de comercio. Aos seus mercados ou zocos chegaban seda, especiais e outros produtos de Oriente.

-Desenvolvemento da agricultura: Introducironse innovacións (regadío e o cultivo de produtos como arroz, algodón e azafrán).

-Desenvolvemento cultural: en Al Andalus viviron grandes filósofos, como Averroes ou Maimónides.

No século XI o califato dividiuse en varios territorios independentes: os reinos de taifas.

El Al -Ándalus para niños de primaria
Cómo fue la invasión musulmana en España Geografía e Historia Educación Practicopedia com

OS REINOS CRISTIÁNS

Tras a conquista dos musulmáns moitos cristiáns se refuxiáronse no norte da Península. Alí fundaron novos reinos:

1º Reino de Asturias luego se chamou reino de León.

2º Reinos de Castela, Navarra e Aragón.

3º Reino de Aragón + condados cataláns = Coroa de Aragón.

Os reinos critiáns eran reinos feudais en que:

-Rei: era a máxima autoridade política e militar e dirixía as guerras de conquista contra os musulmáns.

-Nobres: debían prestarlle axuda ao rei nas batallas. A cambio tiñan grandes territorios ou feudos.

-Igrexa: posuía numerosas terras nas áreas conquistadas.

-Campesiños: adoitaban traballar as terras dos nobres e da Igrexa.

Os reis católicos (Isabel I de Castela e Fernando II de Aragón) en 1492 conquistaron Granada.

Big image