Al Amal

Beëindiging 100 dragerscampagne

100 Dragerscampagne succesvol
As-salâm ‘alaykum warahmatullâh beste drager,


Vorig jaar heb jij je aangemeld voor de 100 dragers campagne. Je hebt aangegeven deze campagne te steunen door de jaarlijkse contributie à €120,= te voldoen.

Als je de contributie nog moet voldoen of een gedeelte ervan, dan kun je dit alsnog overmaken.


De bankgegevens zijn als volgt:


Vereniging Centrum Al-Amal

IBAN-nummer: NL02RABO0106086979

Onder vermelding van: Lidmaatschap en je voor- en achternaam


Zoals de titel luidt hebben we - nadat wij vele mooie activiteiten georganiseerd hebben - besloten om niet meer verder te gaan met de dragerscampagne. De reden hiervoor is, dat we bezig zijn met het stichten van een gloednieuw landelijk platform genaamd BewustMoslim.

We hebben namelijk gemerkt dat het bevorderen van het islamitisch bewustzijn met als doel een stevige islamitische identiteit tot stand te brengen de hoogste prioriteit moet hebben in deze tijd. We hebben gemerkt dat er binnen de moslimgemeenschap grote behoefte bestaat aan een landelijke belangenorganisatie die echt belangeloos voor de moslims opkomt, zonder hierbij te denken aan overheidssubsidies en dergelijke. Daarnaast willen wij met dit platform moslims bewust maken van de juridische ruimte die er in Nederland bestaat om te leven en te handelen naar de richtlijnen van de Islam. Je kunt ons volgen via onze Facebook, Twitter en YouTube-kanalen.

Tot slot willen we je bedanken voor jouw inzet en wij vragen Allâh bij Zijn Schone Namen en Verheven Eigenschappen om het van jou te accepteren en in veelvoud terug te betalen op de Dag des Oordeels. Moge Allâh de Voorziener jouw bezit vermeerderen en het zegenen. Moge Allâh de Barmhartige jou verlossen van de problemen in deze wereld en in het hiernamaals.


En O Allâh, overgiet onze geliefde profeet Muhammad en zijn familie en zijn metgezellen en de volgelingen, met Uw voortreffelijke, onmiskenbare zegeningen, Allâhumma âmîn! En Alle lof en zegeningen zijn bij Allâh de Heer der werelden.


Wa ‘alaykum as-salâm warahmatullâh,Jongerenbestuur Al-Amal