Nej tak til heldagsskoler!

Danske skolebørn fortjener kvalitet

Slut med fritid

Danske skolebørn bliver opdraget med, at de skal handle ud fra egne meninger og holdninger, og børn i 9. klasse vil langt hellere tilbringe deres eftermiddag med fritidsjob og fritidsinteresserer. Hvis heldagsskolen bliver indført, vil det medføre, at skolebørnene må sige deres arbejde op. Fritidsinteresserer, så som fodbold, håndbold osv. vil skolebørnene heller ikke kunne dyrke længere, men i stedet have bevægelsestimer på skolerne, hvor det er form for idræt, som ikke interesserer dem.

KVALITET FREM FOR KVANTITET!

Lange dage

Det er hårdt nok for eleverne og lærerne at holde koncentration til klokken 14:30, og selvom der bliver aktivitetstimer, vil dage til klokken 16:00 være uendelig lange for begge parter. Børn lærer ikke bedre af at være i skole i længere tid, det er lærerens stof og forberedelse der gør, at de kan holde eleverne engageret og interesseret. Derfor vil der være utrolig dumt at sætte deres forberedelsestid, hvis de ikke er forberedt og dermed ikke selv engageret i timerne, hvordan er det så muligt for elverne at være det?