Uurimistöö

Arvutitootjate populaarsus noorte seas

Miks autor valis sellise teema?

  • Autori isiklik huvi
  • Aktuaalne

Hüpoteesid

  • Eelistatuimad tooted on odavad
  • Disain
  • Parim hinna/kvaliteedi suhe

Tulemused: