Goese Sportraad

Een sportief 2017!

Goese Sportraad 45 jaar

De Goese sportraad bestond op 14 december 2016 45 jaar. Voorheen lag het accent vrijwel uitsluitend op georganiseerde, verenigingssport en hadden we een belangrijke taak bij het verstrekken en verdelen van gemeentelijke sportsubsidies. Tegenwoordig hebben we een breder werkgebied, breder dan verenigingssport, breder dan schoolsport en breder dan recreatiesport. Iedereen die beweegt kan bij ons aankloppen voor advies, ondersteuning of informatie! ( goese.sportraad@gmail.com )


Graag stellen we de huidige Goes Sportraad aan u voor:

Waar ontmoeten wij u in 2017??


De Goese Sportraad vergadert eens per zes weken. Deze vergaderingen zijn openbaar, agendapunten/vragen kunnen door iedere Goese burger worden ingediend.

De wethouder met de portefeuille sport, Derk Alssema, woont de vergadering bij als een agendapunt hierom vraagt. Hij is onze directe lijn naar het college van B&W en ambtenaren. Marjolein Zevenbergen, beleidsmedewerker sport, bewegen en gezondheid sluit ook regelmatig bij ons overleg aan.


De leden van de Goese Sportraad wonen de verschillende “sportschouwen” op de gemeentelijke buitensportaccommodaties bij. Zo houden ze “voeling” met het “veld”.

Ook zijn we aanwezig bij overleggen bijeen geroepen door de gemeente, overleggen met verenigingen en sport op de agenda. Zo blijven we op de hoogte van de Goese sportontwikkelingen en houden we contact met de verenigingen.


Iedereen die beweegt kan bij ons aankloppen voor advies, ondersteuning of informatie! Dus laat het ons weten als wij iets voor u/uw vereniging kunnen betekenen: goese.sportraad@gmail.com


De Goese Sportraad wenst iedere sporter uit Goes een beweeglijk, inspirerend, blessurevrij topjaar!