The Philippines

add text here

language: Filipino 10 words

  1. language= wika
  2. where is the police station= kung saan ay sa istasyon ng pulis
  3. can I get more=maaari ba akong makakuha ng isa pang
  4. my name= ang pangalan ko ay
Big image

three major cities

  1. manila
  2. quezon
  3. davaio

why they are interesting

the reason why they are interesting is of there history for example manila got destroyed in the battle of manila.

the curency

peso