Gjenglemt-aksjon 2015

Kjære foresatte ved Hallermoen!

Det er tid for å gå gjennom eierløse klær på vift. Hvert år mister og glemmer vi tøy som er helt brukbart, og tidvis veldig flott! Det er fryktelig synd. Vi ber derfor alle om å gjøre en innsats for å finne igjen klær.


Fra onsdag 18.11.15 til og med fredag 20.11.15 kan dere hente eget gjenglemt tøy. Tøyet kommer til å ligge i SFO-gangen (mellom gamle barnehagen og SFO Base 1).


Fra mandag 23.11.15 er det fritt fram for alle å hente resterende tøy. Det som ligger igjen vil bli ryddet bort og sendt til gjenvinning onsdag 25.11.14.


Har du mistet eiendeler, er det kontoret du skal henvende deg til.