Per què CCOO ?

Perquè contemplem l'EDUCACIÓ de manera global integrant als mestres, professors, vetlladores, TEIs, TIS...

Perquè som un sindicat de classe, no sectorial, amb l'objectiu de construir una Catalunya Social

Perquè participem des de tots els àmbits educatius: lleure, escola, universitat, bressol...

blablablalabla blablablalabla blablablalabla blablablalabla blablablalabla blablablalabla

Big image