Kalikasan, Alagaan at Masdan

Ligtas-Kapaligiran, Sagip-Kalikasan: Isang Kampanya

Kalikasan kapag inaalagaan gagaan ang buhay ng ating bayan.

BABALA: Unti-unti dumadami na ang tambak ng basura dito sa ating bansa. Malaking tulong ang magagawa natin para sa ating kalikasan kung tayo ay maging mabuting mamamayan. Marami tayong maililigtas na kapwa kung tayo ay iiwas sa ating masasamang gawain na nakakasira ng ating kalikasan. Ang tanging solusyon sa problemang ito ay ugaliin ang paglilinis upang ang buhay ay bumuti.

Mga Gawain na dapat Ugaliin:

1. Magtanim ng mga puno upang mapanatili natin ang malinis na hangin.

2. Iwasan ang pagsusunog ng mga basusa dahil ang pagsusunog ng basura ay nakakasira sa ating ozone layer.

3. Magtapon ng mga basura sa tamang basurahan.

4. Dapat magtutulungan ang isang pamilya na alagaan ang ating kalikasan sapagkat kasama natin ang isa't isa.

5. Mahalagang ikaw ay magkaroon ng disiplina sa sarili.