ADHD

kernmerken van ADHD

wat is het?

De afkorting ADHD betekent Attention Deficit Hyperactivity Disorder. het gaat om mensen die een aandachtstekortenissen hebben met hyperactiviteit.

de oorzaken:

De oorzaak van ADHD is waarschijnlijk gelegen in een lichte, niet altijd aantoonbare vorm van hersenbeschadiging, opgelopen rond de geboorte.

de behandeling:

De door professionals gesteunde behandelingsmethoden kunnen inhouden: voorlichting voor de volwassene of kind en zijn of haar familie en nabije vriendenkring, ondersteuning bij onderwijs en werk, medicatie (zoals Ritalin, Strattera of Concerta) en gesprekstherapie. De geschikte selectie hieruit wordt bepaald op basis van de ernst van de aandoening en het type en aantal problemen dat erdoor optreedt.

de medicatie:

er zijn verschillende soorten medicijnen bijvoorbeeld. ritalin, strattera, concerta, melatomine

de omgang:

Om goed met mensen om te gaan die ADHD hebben. is het belangrijk dat je met de persoon goede grenzen stelt, planning maken welk tijdstip en waarneem je wat je thuis en op school/werk moet doen.