Refleksioon

Mis see on?

Peegeldus, annab lühivaate tehtud tööst: kes tegi, mida tegi, kuidas tegi ja sellele lisatakse oma arvamus.

Milleks?

Iseenda ja teiste arengu jaoks!

Mõõtmisel sooritused paranevad. Mõõtmisel ja aruandmisel toimub paranemine tõusvas tempos. - Thomas S. Monson.

Kuidas?

Panna juhtunu kirja (näiteks märkmikusse või päevikusse). Ülestähendamisel võib lähtuda järgnevast Graham Gibbsi mudelist (1988).

Subjektiivsus?

Inimesed on erinevad - mõtlevad, käituvad ja näevad asju erinevalt. Refleksioon on subjektiivne.

Learning by doing: A guide to teaching and learning methods (Graham Gibbs)