השפעת צבע האור על גובה צמיחת החסה

האם צבעי אור שונים ישפיעו על גובה החסה?