Humanitas

De Vrijwilligersorganisatie

Kort over Humanitas

Humanitas is een belangrijke stichting in Nederland. Gevestigd in Rotterdam, zijn er al honderden mensen als vrijwilliger actief vanuit deze organisatie.Humanitas probeert door de aanwezigheid van vrijwilligers en vaak mede wijkbewoners de geestelijke vitaliteit en de wens van de client/bewoner te bevorderen waardoor ze zelf iets gaan doen of ondernemen. Humanitas is de instelling om ervoor te zorgen dan de bewoners en clienten een sociaal netwerk onderhouden.
Big image

Wat is het doel van Humanitas

Humanitas wil, door al eerder gezegd, de geestelijke vitaliteit verhogen. Vaak als het sociaal netwerk vergaat en er alleen maar op een verzorgende manier contact bestaat, begint de bewoner te hospitaliseren, ze krijgen een gevoel van onvoldoening en raken gewend aan de zorg dat ze niks zelf hoeven te doen. Vrijwilligers zijn er voor recreatie en een belangrijk onderdeel van de zorg.

Wat doe je als vrijwilliger?

Als vrijwilliger zal je vooral bezig zijn met recreatie en persoonlijk contact. Je zal meerdere activiteiten doen zoals: werken met je handen, creatief zijn, koffie drinken met een goede bekende. Als vrijwilliger ben je onmisbaar voor de zorg en je bent een belangrijke schakel in de mentale gezondheid van een bewoner. Het is niet alleen goed voor de mensen die je helpt, maar ook voor jouw zelf. Je blijft zelf ook continu actief, je hebt veel sociaal contact en het is heel goed voor je eigenwaarde. Je kan gaan werken in de ouderenzorg en -huisvesting, of je kan vrijwilliger worden in de maatschappelijke dienstverlening,