ירושלים שלי

שקד יוסף

סמל העיר ירושלים

  • סמלה של העיר ירושלים נקבע בשנת 1949בעקבות מכרז שפרסמה "ועדת הסמל" של עיריית ירושלים.
  • הסמל מורכב מאריה שואג, על רקע חומות ירושלים ומסביבם עלי זית.