CAD Gener@tion

CONCURS JUDEŢEAN DE CREATIVITATE ŞI INTELIGENŢĂ

Tehnician proiectant CAD

MARTIE 2013


Organizator - COLEGIUL „ŞTEFAN ODOBLEJA” - CRAIOVA

PARTENERI

Liceul Tehnologic “Matei Basarab”- Craiova;
Liceul Tehnologic Auto-Craiova;
Liceul Tehnologic “Ştefan Milcu” – Calafat.