Onbewust verbanden leggen

Door Marleen de Kam

Onbewust verbanden leggen

Je kan een dier leren om een prikkel (onbewust) in verband te brengen met een andere prikkel. Dit fenomeen noemen ze een Pavlov-reactie.


Wanneer je elke keer als je een dier voert een bepaald geluid laat horen, gaan ze dit aan elkaar koppelen. Dus als ze na een tijdje alleen dat bepaalde geluid horen, denken ze aan eten.

Vaak krijgt een hond na goed gedrag of een 'trukje' wat lekkers. Als je gelijk met het lekkers een klik laat horen, zullen ze na een tijdje ook bij de klik weten dat ze iets goed hebben gedaan.


Doordat dat bepaalde geluidje of klikje herkenbaar wordt voor het dier worden ze onbewust op een bepaald spoor gezet. Ze denken dan onbewust aan het eten of aan het feit dat ze iets goed hebben gedaan.

Big image

Clicker training

Je kan een dier 'trukjes' leren door middel van clicker training.


Clicker training is een manier om te leren om de ene prikkel in verband te brengen met de andere prikkel.


Als eerste moet je aan het dier leren dat het klikje van de clicker in verband ligt met het lekkers wat hij krijgt.

Als hij leert dat een klikje hoort bij het krijgen van wat lekkers zal hij er van alles voor doen om het klikje te horen en het lekkers te krijgen. Het dier zal denken: "Hé, ik hoor het klikje dus ik krijg lekkers! Ik luister wel naar het klikje hoor!".


Als het dier dit begrijpt kan het dier geleerd worden om ook het klikje als beloning te zien in plaats van het lekkers. Het lekkers moet nog steeds af en toe als beloning worden gebruikt, anders zal het dier het klikje niet meer in verband brengen met het lekkers. Dan is het klikje dus nutteloos geworden.


Als voorbeeld nemen we de hond. We gaan de hond leren om het commando 'zit' te leren. Als hij dit hoort zal de hond gehoorzamen en gaan zitten. Doet de hond dit goed, krijgt de hond wat lekkers en een klikje als beloning.

Dit moet je volhouden en bij elke beloning het klikje gebruiken, anders zal de hond het klikje vergeten.

Als de hond het commando 'zit' goed begrijpt, als hij als beloning wat lekkers krijgt en het klikje hoort, kan je het lekkers afbouwen en alleen het klikje gebruiken.

De hond zal dan het klikje in verband brengen met het lekkers en dit als beloning zien.

Big image
Clicker Training - 1 - Sit