A Idade Contemporánea

Sara Regades Soto

Os inicios da idade Contemporánea

Empezou no século XVIII

acontecementos:


 • Revolucións políticas:A máis importante foi a Revolución francesa.
 • Revolución industrial:O desemvovemento do ferrocarril.

As grandes transformacións do século XIX

As principais transformacións foron:

 • A apareición de réximes plíticos parlamentarios: Reduciuse o poder dos reis e aumentouse o de os cidadans a monarquía foi substituida por unha républica.
 • Os avances da industrialización: Os talleres artesans foron substituidos por as grandes fábricas.
 • Os cambios na organización da sociedade: Había clases altas que eran os donods das fábricas e clases baixas que eran os campesiños e os obreiros das fábricas.

O século XX e os inicios do século XXI

Grandes avances do desemvolvemento económico:

 • Avances tecnicos: Desembolvemento industrial
 • Avances nas comunicacións: Transportes.
 • Grandes avances políticos e sociais: Os cidadans elixen os seus gobernantes.

A evolución política no século XI.

Comenzou en 1808, Napoleon Bonaparte goberna Francia, invadiu o país, e iniciuse a guerra da independencia e se creou un goberno parlamentario.

Sucederonse distintos reximes políticos.

 • O rei Fernando VIII anulou a constitución e restableceu a monarquia absoluta.
 • En 1833 Isabel II estableceu unha monarquía parlamentaria.
 • En 1868 estableceuse unha republica que durou un ano.
 • En 1874 restaurouse a monarquía parlamentaria.

Transformacións económicas e sociais.

A economía española:

 • A importancia da agricultura: Estaba pouco modernizada.
 • Unha revolución industrial tardia e lenta: Existian fábricas en, Cataluña, había importantes industrias téxtiles, no País Vasco, destacou a xiderurxia en Andalucía e Asturias a minaria tivo un gran desemvolvemento.
 • A revolución dos transportes: No 1850 construironse as primeiras liñas de tren.

A cultura e a arte do século XIX en España

Aumentou o número de lectores e a publicacións de libros e xornais. Tamen se crearon novos estilos arquitectónicos:

 • O neoclasicismo. Recuperaba elementos da arte grega e romana.
 • A arquitectura do ferro: Empregouse este material para levantar grandes edificios.

Big image
Big image

As primeiras decadas do século XX

España vivíu unha época de grandes cambios e transformacións:

 • Un intenso e rápìdo desenvolvemento industrial:Aumentouse a producción e o traballo nas fábricas.
 • Grandes cambios sociais:Aumentou a migración do campo as cidades.
 • Graves problemas políticos: Se produciron numerosas folgas e protestas.
A segunda republica:

 • Estableceuse sistema de goberno democratico
 • Grandes reformas sociais: grave crise económica

A guerra Civil e a ditadura

En 1936, un grupo de militares revelouse contra a republica e estalou a guerra civil.

Tras a victoria dos rebeldes impusoxe unha ditadura dirixida polo xeneral Francisco Franco. Houbo moitos cambios:


 • Suspendeu as libertades e os dereitos políticos.
 • Foi un periodo de atraso económico que durou ata 1960
Big image

A transicion e os comezos do seculo XXI

En 1875 morreu o xeneral franco a partir de ese momento:


 • Iniciouse a transición democrática, o representantes dos cidadans aprobaron a costitución.
 • Produciose unha gran modernización economioca e social.
 • En 1986 España integrouse na Unión Europea.

A arte e a cultura no seculo XX

Foi u periodo de esprendor cultural:

 • O desembolvemento da literatura
 • O traballo de importantes científicos
 • Novos estilos artísticos nos que destacou Picasso e Dalín.

A constitución de 1978

Foi a lei máis importante do noso país:

 • Os dereitosd e libertades dos españois: Estableceuse a igualdade
 • A forma de goberno: España e unha monarquía parlamentaria.
 • A organización territorial de España.

Big image