KDV Hummelvijver

SKOC kinderopvang

De Kinderopvang

De kinderopvang de hummelvijver ligt naast het gemeentehuis van Numansdorp.

Er zijn 5 horizontale groepen, waaronder de : Baby's, dreumesen en peuters. Ze kunnen vrij spelen met het speelgoed, en mogen ook op de gang.

De kinderen kunnen spelen met meubilaire die speciaal ontworpen zijn voor kinderdagverblijven en in het teken staan van leren en ontdekken.

Hummelvijver beschikt over een grote buitenspeelplaats aan de zijkant van het gebouw en een speelruimte speciaal ingericht voor de babygroepen. De buitenruimten zijn ingericht met veel aandacht voor ontdekken en plezier. Kinderen kunnen er ontdekken, fietsen, verstoppen en rennen.

Mijn eerste indruk van de kinderopvang was erg positief,
ik vond het er buiten al leuk uitzien doordat de ramen mooi waren beschilderd, en eenmaal binnen was de sfeer erg leuk en iedereen was erg aardig.
Ook vond ik het contact met de kinderen in het begin wel spannend maar ik stelde me open en dat werkte erg goed want de kinderen kwamen ook naar mij toe, en de eerste indruk van mijn collega's ook positief! spontaan en aardig ook de Uk en Puk methode sprak me erg aan dat doormiddel van een activiteit de kinderen leren.

Wie werken er bij de Doelgroep?

over de week verdeeld werken er 3 vaste pm'rs.

twee begeleiders mogen max. 9 kinderen op de groep en 1 pm'r mag maximaal 5 kinderen alleen draaien. Alles tussen de 5 en 9 doen ze samen.

de groep waar ik stage loop verschilt het per dag hoeveel kinderen er zijn maar meestal 7 kinderen en dan zijn er 2 pedagogisch medewerkers.

de baby groep waar ik stage loop heet '' de donderkopjes''.
De kinderopvang biedt drie verschillende vormen van kinderopvang: kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang en gastouderopvang. SKOC werkt op basis van één gemeenschappelijke pedagogische beleidsvisie.

De opvoeding is erop gericht dat het kind zich optimaal kan ontplooien. We bedoelen hiermee dat het kind zijn/haar eigen unieke persoonlijkheid ontwikkelt en dat het een zelfstandig, creatief, kritisch en sociaal vaardig individu kan worden.

Taken

Een dag op de kinderopvang gaat als volgt:

Ik kom binnen en begroet eerst al mijn collega's zodat ze weten dat ik er ook weer ben en zo leer je elkaar ook beter kennen.

Dan ga ik naar mijn baby groep en begroet ik de kinderen. Dan ga ik fruithapjes maken, en de tafel dekken. Ook zet ik alles klaar voor het middag eten en haal ik het brood uit de vriezer en die is bij een andere groep dus zo maak ik ook weer contact met andere collega's en na het eten ruim ik alles op en veeg ik bij de tafels en stoelen. Tussendoor kijk ik of de vaatwasser al leeg is of ik ruim hem juist in of uit.

En speel ik met de kinderen, en maak ik ook een flesje klaar en geef ik die. Veiligheid gaat boven alles dus heel de dag door let ik op de kinderen. Ook het contact met ouders is belangrijk dus probeer ik een praatje te maken met de ouders als ze hun kinderen brengen of ophalen en zodat hun ook weten wie ik ben.

Aan het einde van de dag ruim ik de keuken op en ruim ik al het speelgoed op en evalueer ik nog even met me stage begeleidster.


De dagelijkse leiding van SKOC is in handen van de Directeur. De belangen van de ouders worden behartigd door een Oudercommissie, samengesteld door ouders uit Klaaswaal, Numansdorp en vraagouders, ingeschreven bij het Gastouderbureau. Veder is er ook een locatie manager en het centraal bureau en daar werken:

HR manager/beleidsmedewerker

Anita de Groot: coordinator van het GOB/TSO

Bets Rijken: medewerker kindadministratie

en alle pm'rs werken op de groepen.

UK & PUK VVE methode

Wat is een VVE methode:

Een VVE methode is een voor- en

vroeg schoolse educatie. Dit wordt

gebruikt op peuterspeelzalen,

kinderdagverblijven en

basisscholen in de groepen 1 en 2

om deze kinderen al te stimuleren

in de taalontwikkeling voordat ze

echte taallessen krijgen vanaf

groep 3.

En zo wordt de cognitieve en sociaal emotionele ontwikkeling gestimuleerd en doordat ze ook bezig zijn met zingen en gebaren met de handen word de lichamelijke ontwikkeling ook gestimuleerd.

Deze VVE- programma’s worden

gebruikt ter voorkoming van

taalachterstanden op de

basisschool.