יישום תכנית א.י.ל בבית ספר "הנדיב"

הייחודיות שלנו ביישום התכנית

פתיחת שנת הלימודים עם יחידת סדר וארגון לכלל התלמידים

כל תלמידי בית הספר החלו את שנת הלימודים תשע"ו ביישום עקרונות א.י.ל. ניהול הסביבה הלימודית בקלמר, בתא, בתיק ועל שולחן העבודה, באמצעות כרטיסי ניווט ואסטרטגיות, פיתוח מודעות עצמית לסדר וארגון במרחב. המיומנויות ניתנו לכל התלמידים החל מכיתה א' עד ו'.

במשך השנה נוספו צמתים נוספים להדגשת חשיבות הנושא לקידום הלומד כמו: בהתחלת מחצית שנייה ולקראת חג הפסח בשילוב ערכי החג המקדמים סדר וארגון.

א.י.ל ומעורבות חברתית- יום שיא בית ספרי

במסגרת טיפוח יכולת ההנהגה של התלמידים וחיזוק הקשר והמעורבות עם התכניות הנלמדות , נרתמו תלמידי הנהגת התלמידים, מועצת התלמידים וילדי הפרלמנט להוביל יום שיא בית ספרי , גדוש בפעילויות הממחישות תפקודי לומד ונושאים מתוך התכנית, התלמידים ארגנו והדריכו בתחנות סייעו בהסברים על הקשר בין התחנות הפעילות לנושאי התכנית.

עמדת ויסות רגשי במרחב הלימודי

הוצבה עמדה המהווה מעין "אי" של ויסות רגשי, אתנחתא המאפשרת לתלמיד לזהות את סוג הרגש שעלה בעקבות אירוע שקרה, את עוצמתו בעזרת מד רגש ואת הדרך שהוא בוחר כדי לווסת את הרגש, העמדה מציעה דרכים כמו: האזנה למוזיקה, מישוש כדורים, להריח ריח של סבונים, לצבוע מנדלות, לכתוב, לקרוא ספר, לצפות בתמונות נוף.

התלמיד יתבקש להכין רפלקציה על התהליך שעבר ויזכה למילה טובה!