Ochrana soukromí

Neoprávněné využívání skutečností soukromého života člověka

Posílení ochrany osobnosti člověka v Novém občanském zákoníku

Zásahy do osobního soukromí člověka mohou být rozmanité. Díky rozmachu technologií a nových způsobů komunikačních prostředků jsou však následky o to citelnější. Zejména se jedná o zveřejnění intimních detailů ze soukromého a rodinného života, narušení soukromých prostor člověka bez svolení, sledování soukromého života, pořizování zvukového nebo obrazového záznamu o soukromém životě a využívání takových či jiných záznamů a jejich šíření. Spolu se soukromím je tak narušena důstojnost a čest člověka a zneužita jeho podoba nebo písemnosti osobní povahy

Žaloba na ochranu osobnosti

Čeho se lze domáhat

V případě porušení osobnostních práv a způsobení nemajetkové (morální) újmy se lze domáhat, aby původce:
  1. zdržel dalších neoprávněných zásahů
  2. odstranil následky neoprávněného zásahu
  3. poskytl postiženému přiměřené peněžité zadostiučinění (satisfakci), není-li morální zadostiučinění dostačující
Předběžným opatřením lze docílit okamžitého zdržení narušení soukromí či jiného zásahu do osobnostním práv.

Posílení ochrany slabších stran, dětí, osob blízkých.

O nás

Advokátní kancelář ONDŘEJOVÁ patří mezi přední odborníky v oblasti ochrany osobnosti, mediálního práva a duševního vlastnictví. Díky zahraničním zkušenostem a úzkou spoluprací se špičkovými mezinárodními partnery a konzultanty zabezpečuje nejvyšší standardy moderního poskytování právních služeb českým a zahraničním soukromým i podnikatelským subjektům.

JUDr. Eva Ondřejová, LL.M. má mnohaleté zkušenosti v oblasti ochrany osobnosti. Věnuje se ji nejen v rovině praktické, ale i teoretické. Byla oceněna Talentem roku 2013 v prestižní právnické soutěži Právník roku.