Probleem stelling

Uitgelegd door Fardau Klaver

Hoe formuleer je het probleem? Ofwel: Wat ga je samen met de cliënt doen om hem te begeleiden? Welk doel wil je bereiken?

Bij probleemformulering horen drie aspecten

- Informatie ordenen

- Probleem analyse

- De PES-formule


Je ordent alle informatie die je bij de vorige stap verzameld hebt.

De concrete doelen beschrijf je later pas.

Als je alle informatie hebt geordend. Kun je gericht gaan kijken naar wat het probleem is. Op basis van het probleem ga je later een begeleidingsdoel vaststellen. Maar eerst ga je nog dieper in op het formuleren van het probleem.

probleem analyse

Je maakt een probleem analyse, je vraagt je dan de volgende dingen af:

- Wie is het probleem?

- Is het probleem oplosbaar?

- Gaat het om een echt probleem of om een ervaren probleem?

PES-formule

Je hebt nu vast wel door dat het moeilijk is om een probleem goed te omschrijven. Maar gelukkig is hier een hulpmiddel voor wat we de PES-formule noemen.


P= probleem: Wat kan iemand niet

(je stelt dan de vraag: De cliënt is niet in staat om (zelfstandig ) .........

E= etiologie: Wat is de oorzaak van het probleem

S= symptomen: wat zijn de verschijnselen

(je maakt dan de volgende zin af) Dit blijkt uit .......