OR Verkiezingen 2014

DE KANDIDATEN STELLEN ZICH VOOR

Big image

CHANITAH BOOKELMAN

Functie: Medewerker Adviesteam

Ik werk sinds september 2000 bij de Raad voor de kinderbescherming maar al sinds 1995 bij Justitie. Ik zit nu ongeveer 4 jaar in de OR. Het eerste jaar mocht ik meekijken en leren van de “oude” garde. Het volgende jaar werd er een nieuwe OR gevormd. De taken werden herverdeeld. De voorzitter vertrok en San en ik hadden alle twee de ambitie om het voorzitterschap ons eigen te maken. We hebben ervoor gekozen dit in een duo baan te doen, zodat we beiden de kans kregen ons te ontwikkelen. Zo ben ik anderhalf jaar voorzitter van de OR geweest. Ik heb dit als prettig, maar ook zeker als een zeer verantwoordelijke taak ervaren. Als voorzitter wil je dat alles goed geregeld is en voelde ik mij verplicht de discussie aan te gaan met de bestuurder over de signalen die ik uit de achterban kreeg. Ik heb het gevoel dat ik de brug tussen de achterban en de bestuurder meer dan eens heb kunnen bouwen. Begrip voor beide kanten op creëren maakt dat de weg naar het komen tot de beste beslissingen voor de organisatie, en daardoor al zijn medewerkers, vrijgemaakt kan worden.


Wat was voor jouw de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Ik heb mij kandidaat gesteld omdat ik zeker niet klaar ben binnen de OR. Ik weet wat er speelt, heb daar een duidelijke mening over en durf deze ook uit te spreken naar de bestuurder. Ik heb de afgelopen jaren gemerkt, waarin veel beslissingen en afwegingen zijn gemaakt, dat de bestuurder niet altijd de situatie aanvoelt zoals deze op de werkvloer wordt ervaren. Ik denk dat ik als persoon dit wel aanvoel en met hem het gesprek hierover regelmatig gevoerd heb en dit ook wil blijven voeren. Daarnaast spelen er nog onderwerpen waarop ik mij als huidig OR lid goed heb ingelezen en dit proces graag zou willen blijven volgen.


Welke speerpunten wil je met de OR verwezenlijken?

Duidelijke communicatie, pragmatisch, vroegtijdig met de bestuurder in gesprek zodat je direct invloed hebt, openheid van zaken en gelijkheid voor iedereen.

Big image

MICHEL VAN DIJK

Functie: raadsonderzoeker G&O

Wanneer in dienst getreden bij de Raad: Mei 2001

Ervaring in de medezeggenschap: ja, Sinds 2005 zit ik met veel enthousiasme in de ondernemingsraad en sinds 2011 ook in de groepsondernemingsraad (landelijk)


Wat was voor jouw de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Ik vind het belangrijk dat de stem van de medewerkers duidelijk wordt gehoord , zeker in een tijd dat er veel verandert en gaat veranderen voor de Raad. Het zijn roerige tijden en de belangen van de medewerkers dienen zo goed mogelijk behartigd te worden. Mijn ervaring en ruime kennis van de medezeggenschap en de (komende) ontwikkelingen in de organisatie stelt een nieuwe ondernemingsraad nog beter in staat om zijn werk goed te doen.


Welke speerpunten wil je met de OR verwezenlijken?

Ik wil me in een nieuwe zittingsperiode vooral richten op:

- Het verminderen van de werkbelasting.

- Meer aandacht voor kwaliteit en minder voor cijfers.

- Goed personeelsbeleid met name bij komende reorganisaties.

- Bewustwording van integriteitsvraagstukken.

- Vroegtijdige betrokkenheid bij het maken van beleidsplannen door het management.

- Veiligheid en welzijn van de medewerkers.

Big image

MICHELLE DE HOOP

Beste collega’s,

Mijn naam is Michelle de Hoop en ik werk sinds maart 2012 als raadsonderzoeker bij de Raad voor de Kinderbescherming Noord-Holland. Ik heb nog niet eerder ervaring opgedaan in de medezeggenschap, maar zou hier graag binnenkort verandering in willen brengen! Daarom stel ik mij verkiesbaar voor de OR.


Door OR-lid te worden, hoop ik de organisatie beter te kunnen doorgronden, dichter op alle nieuwe ontwikkelingen te zitten en invloed te kunnen uitoefenen op beslissingen die op stapel staan. Ik zie het als dé mogelijkheid om er voor je collega’s te zijn, om je vinger op zere plekken te leggen en samen tot nieuwe inzichten te komen. Nu is voor mijn idee hét moment om mee te denken in de OR, omdat de transitie echt steeds dichter bij komt en onze locatie van twee naar één gaat met alle veranderingen binnen team tot gevolg. Spannend en uiteraard ook ontzettend interessant! Daarnaast geeft de OR een kijkje in de keuken van beleid, organisatie en management en dat ik precies waar ik mij de komende tijd meer in wil ontwikkelen.

Eigenschappen die ik denk in te kunnen zetten: luisterend oor, analytisch vermogen/ ‘scherpe blik’ en verbaal sterk/ ‘schuwt een discussie niet’.


Waar ik me met de OR op zou willen richten:

  • de werkvloer en het management dichter bij elkaar brengen (door bijv. verbeteren communicatie)

  • informatieverstrekking over alle nieuwe ontwikkeling rondom de transitie en het beleid daar om heen

  • ……… en waarschijnlijk nog veel meer onderwerpen, waarvan ik nu nog niet goed een inschatting kan maken…. ik mis immers nu nog die ervaring. Ik heb daarom des te meer zin om het werk van de OR te gaan leren en kennen en me er vol voor in te zetten!

Big image

SIMONE KLOK

Functie: raadsonderzoeker

Wanneer in dienst getreden bij de Raad: augustus 2010 na detachering

Ervaring in de medezeggenschap: ja, 1 jaar


Wat was voor jou de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Er waren voor mij twee belangrijke redenen. Één was dat deelname aan de ondernemingsraad je loopbaan positief beïnvloedt: je doet ervaring op en je leert over organisatorische processen; het staat goed op je CV. Twee was dat we in een tijd zitten waarin veel gebeurt: de samenvoeging, transitie, Het Nieuwe Werken enz enz. Ik vind dat interessante ontwikkelingen waarvan ik graag actief op de hoogte wil blijven.


Welke speerpunten wil je met de OR verwezenlijken?
Ik vind het belangrijk dat de ondernemingsraad de stem van de achterban vertegenwoordigt en ook signalen afgeeft aan het bestuur over zaken die leven in de organisatie. Zo hebben wij in 2014 een ‘brandbrief’ aan het bestuur geschreven over gevoelens van onrust. Hier was ik enorm trots op.

Het zijn roerige tijden waarin veel gebeurt, wat begrijpelijk veel doet met de medewerker. Er komen echter niet alleen maar negatieve geluiden vanuit de achterban, er zijn ook veel medewerkers die positief gestemd zijn en veranderingen willen laten slagen. Deze medewerkers geven een geluid dat ik graag vertegenwoordig. Ik wil graag op positieve wijze en oplossingsgericht te werk gaan in het overleg met elkaar en de bestuurder.

Big image

JETSKE KLOMPMAKER

Functie: medewerkster administratie en servicebureau

Wanneer in dienst getreden bij de Raad: 01-01-2000 tot 01-03-2008 Raad Amsterdam

01-03-2008 tot heden Raad Noord Holland

Ervaring in de medezeggenschap: Amsterdam 5 jaar, NH 2 jaar


Wat was voor jouw de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Meer zicht krijgen op wat er bij komt kijken vanuit verschillende perspectieven om een organisatie draaiende te houden. Verder zien dan je eigen wellicht wat beperkte omgeving.

De weg van beleid naar uitvoering beter in beeld krijgen en daardoor meer (be)grip krijgen voor hoe een en ander in elkaar vlecht.

Met die toenemende kennis vragen kunnen beantwoorden van collega’s en op jouw beurt vragen stellen en in gesprek gaan met mede OR leden en regiodirecteur.

Dat gaande proces is ook voor een deel persoonlijke ontwikkeling.

Hoe beantwoord je vragen en hoe stel je ze. Af en toe laten de werkzaamheden voor de OR mij in dat opzicht flink op mijn tenen lopen en dat vind ik eigenlijk wel lekker!


De speerpunten van ieder nieuw OR lid, volgens mij, eerst maar in een onderling overleg bij elkaar gooien en dan samen een keuze maken en dat communiceren naar de mensen in de organisatie.

Big image

MILOE STEGENGA

Functie: medewerker Adviesteam

In dienst van de Raad sinds 2008 en sinds 2011 lid van de ondernemingsraad.


Waarom in de OR?

Ik heb mijzelf verkiesbaar gesteld omdat ik het belangrijk vind dat men werkt op een plek waar je prettig en gewaardeerd voelt. De OR heeft daar een aandeel in door de communicatie tussen het management en de achterban in de gaten te houden. Tevens vind ik het belangrijk dat zowel het management en de achterban op de hoogte is waar één ieder staat.
Naast het belang van de achterban en de organisatie heb ik mij ook voor mijn eigen ontwikkeling verkiesbaar gesteld. Door middel van de OR werk ik aan mijn persoonlijke groei. In de afgelopen drie jaar is mijn kennis omtrent beleid, management, organisatie en hoe je bepaalde kwesties onder de aandacht moet brengen vergroot. Door een nieuwe termijn wil ik hier een verdere verdiepingsslag in maken.
Als laatste lopen er nog verschillende processen (o.a. transitie, ziekteverzuim, LTLL) die ik van dichtbij wil blijven volgen en waar ik mij hard voor heb gemaakt en wil blijven maken.
Ik ben iemand die van aanpakken houdt en wanneer er problemen zijn dit op te lossen door de "ja en" gedachte en het niet door de "ja maar" gedachte te laten strandden. Door mij als persoon in de OR te hebben worden de belangen van zowel de achterban en de organisatie goed behartigd.


Speerpunten
Open en transparante communicatie, denken in oplossingen, beleid rondom ziekte, welzijn en personeel en zichtbaarheid voor de achterban.

Big image

PETRA TESSELAAR

Functie: Raadsonderzoeker

Werkzaam sinds: 2008

Ervaring in medezeggenschap: Nee


Motivatie:

Mijn persoonlijke motivatie is om de stem van de mensen die bij de Raad werken zo goed mogelijk te laten horen richting het RMT. Ik werk inmiddels zo’n zes jaar bij de Raad en denk de organisatie goed te kennen. Deze kennis en ervaring wil ik inzetten in het belang van de organisatie en ik denk een goede bijdrage te kunnen leveren binnen de OR. Ik word door velen gezien als iemand die positief kritisch is en in oplossingen denkt. De komende jaren staan er, mede door de nodige wetswijzigingen, veel veranderingen voor de Raad op het programma. Zaken die de nodige aandacht van een sterke OR vragen. Daarom stel ik mij beschikbaar voor de OR.


Speerpunten:

  • Personeelsbeleid: niet alleen op het gebied van werkgelegenheid, maar ook loopbaanbeleid en op het gebied van goede primaire en secondaire voorwaarden.
  • Arbo beleid: van groot belang om goed inzicht te houden in de werkbeleving, werkbelasting en werkdruk van medewerkers.
  • Organisatorisch: de toekomst van de Raad in de Regio Noord-Holland veilig stellen en de werkgelegenheid behouden.
  • Plezier in het werk (be)houden.
Big image

MARC TIESSEN

Functie: Zittingsvertegenwoordiger

Wanneer in dienst getreden bij de Raad: 2007

Ervaring in de medezeggenschap: één jaar geleden ben ik tussentijds toegetreden tot de OR, omdat er ruimte ontstond.


Wat was voor jouw de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Ik wilde meer betrokken raken bij de “veranderende” organisatie. Ik ben van mening dat de organisatie er niet alleen voor ons is, maar dat wij ook een bijdrage kunnen leveren aan “onze” organisatie.


Welke speerpunten wil je met de OR verwezenlijken?

Als OR is het belangrijk dat je meedenkt in het tot stand komen van nieuw beleid. Ook is het belangrijk dat de OR de uitvoering van afgesproken beleid en afspraken bewaakt, en dit alles met oog voor zowel de medewerkers als de organisatie en het organisatiebelang.Het nieuwe werken en LTLL zijn zaken welke in ontwikkeling zijn binnen onze organisatie en deze zaken verdienen onze aandacht in de aankomende termijn.Ook ben ik van mening dat het fijn is om te werken in een goed functionerende organisatie. Dit is zaak van ons allemaal en daarom is het belangrijk dat er een goed contact blijft tussen de OR en de achterban.

Big image

ELS WARMERDAM

Functie: Raadsonderzoeker

Wanneer in dienst getreden bij de Raad: maart 2009

Ervaring in de medezeggenschap: Nee, geen ervaring. Wel al meerdere jaren actief als bestuurslid in verschillende functies van verschillende besturen.


Wat was voor jouw de afweging om je kandidaat te stellen voor de OR?

Ik heb altijd belangstelling gehad voor de activiteiten van de OR in de organisaties waar ik in werkte. Ik vind het snijvlak van organisatiebelangen tegenover personeelsbelangen interessant. Het lijkt me boeiend om mee kunnen denken in bepaalde processen die nu spelen binnen de Raad Haarlem. Naast de samenvoeging, het nieuwe werken, de nieuwe wet kinderbescherming, de bezuinigingen, de transitie en de verandering van werkwijze met LTLL en het CTM. Zeker nu er zoveel binnen en buiten de Raad verandert.

Daarnaast vind ik het fijn om meer achtergrond informatie te hebben over de uitgangspunten van de organisatie. Daardoor begrijp ik meer waarom bepaalde keuzes gemaakt moeten worden en in het belang van het voortbestaan van de organisatie. Door de maatschappelijke functie van de Raad vind ik het nog meer van belang en interessant.


Welke speerpunten wil je met de OR verwezenlijken?

Ik hecht er waarde aan dat de Raad zijn onafhankelijke positie behoudt binnen de maatschappij, met het oog op de huidige veranderingen. Dat vraagt van ons als medewerkers een extra inspanning om veranderingen door te voeren zodat we aan blijven sluiten bij de maatschappij. Daarmee behouden we draagvlak. Daarnaast vind ik dat er ruimte moet blijven voor het menselijke deel van ons werk. Het vinden van de juiste balans tussen deze twee belangen zie ik als een uitdaging.