מנסרה משושה

כותבים: יובל לויאן ודניאל רוזנר

מנסרה משושה

המנסרה היא פאון (כל פאותיו הן מצולעים). למנסרה המשושה שני בסיסים משושים חופפים ומקבילים. ישנה גם מעטפת מלבנים. ישנן מנסרות לא ישרות שבהן המעטפת מורכבת מקביליות.

הנה תמונה של מנסרה משושה לא ישרה

מנסרה משושה- צלעות, קודקודים ופאות

למנסרה משושה שמונה פאות שמתוכן, שש מלבניות והשתיים האחרות בסיסים משושים מקבילים חופפים. למנסרה גם שניים עשר קודקודים שמתוך כל קודקוד יוצאות שלוש צלעות. למנסרה שמונה עשרה צלעות. ישנן נוסחאות לחישוב מספר הצלעות, הפאות והקודקודים:

צלעות - 6 (מספר צלעות הבסיס) 3X

קודקודים - 6 2X

פאות - 6+2

פריסות

פריסה של מנסרה משושה היא שישה מלבנים חופפים צמודים בשורה שמעל ומתחת מלבן כלשהו.

שימושים ביום יום

ישנם אומים שמשתמשים בהם כדי לבנות, מנסרה משושה הונגרית, תוף, משטח עליון בשולחן ועוד.