ARVUTIVIIRUSED JA HÄKKERLUS

1. Mis on arvutiviirus?

Arvutiviirus on programm, mis on võimeline end iseseisvalt kopeerima ning arvutit nakatama.

https://et.wikipedia.org/wiki/Arvutiviirus

2. Mida teevad arvutiviirused (5 näidet)?

1) lisavad teistele oma koopiat 2) muudavad arvutite programmid 3) rakendavad teisi programme erinevatesse arvutisüsteemidesse 4) häirivad arvuti tööd 5) rikkuvad kettale salvestatud andmeid.

http://staff.21k.ee/natalia/10BC/Uurimistöö/1_referaat_arvutiviirused.odt

3. Kuidas levivad arvutiviirused?

meiliga, tuttavalt saadud dokumendiga, sõbra kettal olnud mänguga või laaditi Internetist.

http://www.edit.ee/yl/kordamis.php?vastus=505&jrk=3

4. Kuidas hoiduda arvutiviirustest?

üks võimalus on kasutada teine variant on windowsiga antiviirustarkvara.

https://annaabi.ee/kuidas-arvutiviirused-levivad-o.html

5. Leia vastused mõistetele:

a. trooja (hobune) Trooja hobune oli hiiglaslik seest tühi puust hobune

https://et.wikipedia.org/wiki/Trooja_hobune

b. ussviirus-Internetis levib uus ussviirus, mis nakatab Windowsi kasutavaid arvuteid kiiremini kui eelmised sarnased ohtlikud programmid, vahendab Reuters viirustõrjefirma Trend Micro hoiatust.

http://www.postimees.ee/1492319/internetis-levib-ohtlik-ussviirus

c. botnet-Botnet (inglise sõnadest robot network 'robotvõrgustik'), ka zombiarmee, on kräkkerite hallatav haavatavate internettiühendatud arvutite (tavaliselt lihtsate koduarvutite) võrgustik, millesse on varem paigaldatud kräkkeri valmistatud või konfigureeritud spetsiaalne õelvara, mida kutsutakse robotiks ehk bot-iks, võimaldades tal arvutit kontrollida oma suva järgi.

d. DDoS

e. Paanikatarkvara

f. Pahavara

g. võlts-tõrjeprogrammid

h. keylogger

i. Backdoor e. Tagauks

j. Rootkit

k. Nuhkvara

l. Õngitsemine e. phishing

Kes on kräkker?

Häkker on arvutispetsialist, kes tegeleb aktiivselt ning süvitsi erinevate arvutisüsteemide uurimise, arendamise ja parendamisega.

https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4kker

2. Too näiteid häkkerlusest e. mida häkkimise all mõistetakse?

.

3. Miks häkitakse (vähemalt 3 põhust)?

.

4. Milliseid programme (töövahendeid) häkkerid kasutavad?

.

5. Kuidas kaitsta enda arvutit häkkerite eest?

.

6. Häkkerite kuulsamad saavutused (2-3)

.