ECONOMIA I SOSTENIBILITAT

CARTA DE LA TERRA

CARTA DE LA TERRA

Què és una economia sostenible?L'objectiu d'una economia sostenible és desenvolupar activitats que siguin sostenibles ambiental i socialment i al mateix temps que siguin financerament possibles i rendibles.


Segons la definició anterior d'economia sostenible, el seu creixement està basat en la creació de nous llocs de llocs de treball verds o en la transformació en verds dels existents, per a això les polítiques han de girar al voltant d'aquests tres pilars:


Promoció i utilització de fonts d'energia sostenible

Foment de la competitivitat de les activitats sostenibles

Desenvolupament de la Innovació i educacióQuè és una energia sostenible?
L'energia sostenible es pot definir com aquella energia capaç de satisfer les necessitats presents sense comprometre els recursos i capacitats de les futures generacions.


L'energia sostenible està composta d'energies renovables i alternatives, a més de l'energia de fusió.

Big image

Energia Solar Fotovoltaica

És l'energia que aprofita l'energia del Sol per produir electricitat. L'energia fotovoltaica és la transformació directa de la radiació solar en electricitat. Aquesta transformació es produeix en uns dispositius anomenats panells fotovoltaics. En els panells fotovoltaics, la radiació solar excita els electrons d'un dispositiu semiconductor generant una petita diferència de potencial. La connexió en sèrie d'aquests dispositius permet obtenir diferències de potencial majors.
Big image
Energía Solar Fotovoltaica

Energia Solar Tèrmica

És l'energia que aprofita l'energia del Sol per produir calor.

L'energia solar tèrmica o energia termosolar consisteix en l'aprofitament de l'energia del Sol per produir calor que pot aprofitar-se per cuinar aliments o per a la producció d'aigua calenta destinada al consum d'aigua domèstic, ja sigui aigua calenta sanitària, calefacció, o per a producció d'energia mecànica i, a partir d'ella, d'energia elèctrica. Addicionalment pot emprar-se per a alimentar una màquina de refrigeració per absorció, que empra calor en lloc d'electricitat per produir fred amb el qual es pot condicionar l'aire dels locals.

Big image
Energía Solar Térmica de AltaTemperatura. Agencia Andaluza de la Energía

Energia Termosolar

També aprofita l'energia del Sol per generar calor amb una eficiència major. Encara que la paraula termosolar pot aplicar-se en general a l'aprofitament tèrmic de l'energia solar, quan s'associa amb les paraules "central" o "planta" ens referim a les centrals solars termoelèctriques en les quals es genera electricitat a partir de l'energia recollida en un fluid que s'escalfa mitjançant uns camps solars amb d'alta concentració.


Aquest fluid calent pot efectuar directament el cicle de conversió termodinàmica, per exemple en el cas que sigui vapor o aire. En altres casos, el fluid escalfat pel camp solar intercanviarà la seva energia amb els fluids que s'utilitzaran en les turbines o amb un altre fluid, com és el cas dels sistemes que utilitzen olis tèrmics com a fluid primari i que posteriorment lliuraran la seva energia al vapor que mourà la turbina oa les sals foses que s'utilitzaran com a sistema d'emmagatzematge.

Big image
Solar Energía Termosolar

DÈCADA DE L'ENERGIA SOSTENIBLE PER A TOTS

L'Assemblea General de Nacions Unides ha declarat la dècada 2014-2024 com la dècada d'Energia Sostenible per a tots, reafirmant la importància de l'energia en el desenvolupament sostenible global. Els estats membres han de unir esforços per assegurar l'accés a l'electricitat als més de 1.300 milions de persones que encara no té això i per això, és clau millorar l'eficiència energètica, augmentar el mix d'energies renovables i fer ús de tecnologies molt més eficients en l'ús de l'energia.

Ecoserveis té com a missió de l'entitat aquests tres paràmetres, per això ja hem començat a participar i col·laborar en aquest repte en el que creiem amb fermesa.


Segons Mr Yumkella, director general de UNIT i Chair de UN Energy, "la iniciativa Energia Sostenible per a tots és essencial per aconseguir els Objectius del Mil·lenni i representa una oportunitat per a tots els països".

Big image
Ecos del Cambio: Som Energia, la energía renovable y la electricidad

TREBALL VERD

Expliqueu en què consisteix la creació de treball verd?És tracta d'una forma innovadora de crear i mantindre l'ocupació.

Necessita Menys energia, menys Inversió i Menys materials per a Fer més i ocupar més mà d'obra.

Fomenta l'autonomia energètica de la nostra societat i l'ocupació local.

És sostenible i Harmònic con el medi ambient.

Repte i OPORTUNITAT a enfrontar Davant de l'esgotament de recursos com el Petroli.

L'ocupació verda com a via de Transformació social profunda.
Passar d'una economia especulativa i consumista com l'actual no només és possible sinó absolutament imprescindible.

La degradació ambiental, l’esgotament dels recursos són amenaces econòmiques indiscutibles. El canvi climàtic i l’esforç que cal fer per a frenar-lo repercutiran en els models de producció: es crearan nous llocs de treball, alguns treballs que ara coneixem seran substituïts, molts desapareixeran i n’apareixeran de nous. No estem davant un perill sinó davant d’una oportunitat.

Com abans comencem seriosament a fer una transició cap a una societat baixa en carboni, amb més presència de les energies netes i renovables, menys traumàtic serà el pas.


Fixeu-vos en l'exemple del poble de GüSSING ( Austria). Aquest poble ha esdevingut un model de poble sostenible. Com s'ho ha fet? . Busqueu altres exemples i ho expliqueu.


Güssing és coneguda per la seva activa política ecològica, conseqüència de la seva feblesa econòmica i afavorida per les ajudes de la Unió Europea. Ja el 1992 tots els edificis públics de la ciutat van deixar de fer servir combustibles fòssils. L'aposta per les energies renovables, principalment la biomassa, ha permès a la ciutat tenir una producció energètica excedentària que, en ser exportada, ha millorat sensiblement la situació econòmica del municipi.

COCA-COLA

La Coca Cola és una beguda subjectiva de simple estimulació, com tot el relacionat amb la tendència del postmodernisme. És una beguda que arriba al cor del consumidor mitjançant increïbles i contundents comercials de festes decembrinas, estrelles del futbol i interès popular.


La Coca Cola és una companyia dedicada a la comercialització i distribució de begudes no alcohòliques, emprant una xarxa de socis embotelladors per a elaborar més de 400 marques de begudes. L'oficina matriu està a Atlanta, Geòrgia, amb operacions en més de 200 països. Ofereix una gran varietat de begudes, amb ampli espectre de sabors i ocasions. El conèixer les cultures locals, incloent-hi les preferències en el treball, activitats recreatives i d'entreteniment, és essencial per al desenvolupament d'un creixement de negocis global i sostenible. Segons les seves promocions i publicitat Coca cola s'ocupa d'aquest adquirir aquest coneixement. L'empresa està compromesa amb programes d'educació, salut, benestar, medi ambient i diversitat. En Coca Cola té per objectiu ser un bon veí, modelar congruentment les decisions de negocis per millorar la qualitat de vida a les comunitats on fan negocis.

Big image
Coca-Cola Happiness Machine London

ADIDAS

És una empresa alemanya d'equipaments esportius. Molts erradament pensen que Adidas és un acrònim d'All Day I Dream About Sports. En la veritat Adidas és una unió entre els dos noms del fundador, Adi Dassler. L'Adidas va ser fundada en 1920, i Rudolf, el germà d'Adi, va fundar l'empresa rival Puma el 1924.


Algunes empreses defensen les posicions dels seus productes madurs innovant (Exemple d'ADIDAS amb la seva segmentació, Pols per Enfornar ARM & HAMMER i els seus nous usos En refrigeradora, additiu per netejar la roba, etc.)


Adidas compta amb botigues que ofereixen atenció personalitzada als seus clients, aquestes botigues a Colòmbia fan presència a les ciutats principals com Bogotà, Barranquilla i Cali. Els productes de la companyia no només són coneguts per oferir el millor preu, sinó també per utilitzar entrades de primera qualitat en tots els seus processos de fabricación.Los anys d'experiència d'Adidas la situen entre les millors empreses de productes esportius a nivell internacional, de fet són patrocinadors de grans esdeveniments i equips esportius de diferents categories.


En el cas d'Adidas, el canvi més visible per als consumidors probablement passarà per un major compromís per a la utilització de cotó conreat d'acord amb les normes de la Iniciativa per a un millor cotó - Better Cotton Initiative (de la qual Adidas és també co fundador).


La Iniciativa treballa amb els agricultors de tot el món sobre l'aplicació de les normes per a reduir al mínim l'ús de pesticides i el consum d'aigua.


Adidas es compromet a utilitzar el 40% de cotó procedent d'aquest tipus de cultiu el 2015, per arribar al 100% el 2018.

Pot ser que aquesta estratègia no canviï fonamentalment les regles del joc en el mercat en el qual opera Adidas, en no ser que la companyia, com ho pensen els experts, aconsegueixi amb aquest canvi, un avantatge de màrqueting estratègic per als propers anys.

Big image
The Dream: all in or nothing ft. Messi, Alves, Suárez, Özil, RVP and more -- FIFA World Cup™

IBERDROLA

Iberdrola és una empresa con Seu a Bilbao que genera, distribueix i comercialitza electricitat i gas natural. Opera a 28 Països i Compta con 16 Milions de clients. Te también interessos en el camp de les telecomunicacions.


La seva filial anomenada Iberdrola Renovables S.A., amb seu a València (Passeig de l'Albereda), cotitza en borsa, i disposa d'una cartera de projectes a tot el món que s'eleva fins als 43.280 MW.[7] El 2008 ha assolit una capacitat de 8.164 MW,[8] dels quals 7.822 MW corresponen a parcs eòlics i 342 MW a centrals minihidràuliques.


La seva presència a l'estranger es tradueix en 3.483 MW eòlics, dels quals 2.392 MW s'ubiquen als Estats Units i 428 MW al Regne Unit i la resta 663 MW se situen fonamentalment a Europa, on destaca l'aportació de Grècia -217 MW-; França -154 MW-; Polònia -160,5 MW-; Alemanya -63 MW-i Portugal -56 MW-.

Big image
Buena Energía - Iberdrola y Maldita Nerea