DE TERREUR

1792 -1794

Septembermoorden

De Septembermoorden vonden plaats in Parijs van 2 tot 6 september 1792. Een hysterische menigte trok van de ene naar de andere gevangenis om tegenstanders van de Franse Revolutie uit de weg te ruimen. Elfhonderd gevangenen werden afgeslacht, onder wie 30 aristocraten, 250 priesters en drie bisschoppen. Het merendeel van de slachtoffers waren evenwel gewone gedetineerden, misdadigers, bedelaars, onder wie vrouwen, kinderen en geestelijk gestoorden om ruimte in de gevangenissen te creëren. De prostituees zouden zijn vrijgelaten. Bovendien vielen er 150 slachtoffers op het platteland, van wie naar schatting een kwart priester was.


De tweede periode gaat van de eliminatie van de Girondijnse afgevaardigden op 2 juni 1793 tot de arrestatie van Robespierre op 27 juli 1794. Deze tweede periode staat ook wel bekend als de Terreur Rouge.

Robespierre

Robespierre heeft met zijn schrikbewind weliswaar te veel persoonlijke vijanden gemaakt, maar zijn bewind heeft wel enig effect gehad. De republiek zat stevig in het zadel nadat de koning en de koningin ter dood waren veroordeeld en het royalistisch of federalistisch verzet in de provincie was bedwongen.

Hoofdpersonen

Guaranteed to be relaxing and fun!

Freqeuntly asked qeustions

Ìs Robespierre still alive?

Executie Robespierre!

Monday, July 28th 1794 at 11:30pm

Paris, France

Paris, IDF

Come and see, you know you want to. ;)