Ettevõtlikkusest ettevõtluseni

Koolitus maaülikooli õppejõududele

Õpi olema ettevõtlik!

* Õpi leidma loovaid ideid ja uusi lahendusi

* Julge mõelda suurelt ja sea kõrgeid eesmärke

* Julge otsustada, katsetada ja riskida


Vajalikke teadmisi ja oskusi ettevõtlusõppe integreerimiseks erialaainetesse jagavad majandus- ja sotsiaalinstituudi erinevad õppejõud.

Koolituse maht 6 EAP.

Registreerimine

Registreeru koolitusele hiljemalt 24. märts 2013.a.

Koolitus viiakse läbi PRIMUS programmi raames


Täiendav info:

Telef: 731 3061
E-post: jaana.orin@emu.ee

Big image