Uitnodiging Lions Club Harderwijk

50 jaar

Big picture

Harderwijk, 10 september 2018

Zoals U vermoedelijk bekend is, bestaat de Lions Club Harderwijk dit jaar 50 jaar.

Op 5 oktober 1968 heeft de plechtige charter-uitreiking plaats gevonden. Het is ons een grote eer U uit te nodigen voor de feestelijke lustrumreceptie op 6 oktober 2018.


Gaarne zullen wij vóór 20 september a.s. Uw antwoord ontvangen.


Met de meeste Hoogachting,


M.R.H. Geerlings, President

E.R. Planting, Secretaris

Big picture

Goede doelen 2018-2019:

In het lustrumjaar 2018-19 steunt de Lions Club Harderwijk de volgende goede doelen:


  • Stoute Cellen - Fotografische documentaire van kinderen met kanker;
  • St. Thuishuis Harderwijk - Voorkoming van eenzaamheid onder alleenstaande ouderen;
  • St. Kinderhospice Binnenveld - Facilitering van terminale zorg aan kinderen.


Indien u een cadeau overweegt voor ons lustrum, verzoeken wij u een bijdrage te doen aan Lions Club Harderwijk, Rek nr. NL13 RABO 0354 2118 11 o.v.v. Lustrumdonatie.

Receptie

Saturday, Oct. 6th, 1-3pm

52 Smeepoortstraat

Harderwijk, GE

(Van 13:00 uur tot 15:00)
Big picture