גיבורי כח עושי דברו

(תהילים קג)

גם אני גיבור

המדרש מכנה את החלקאים, שומרי השביעית גיבורי כח.

הם גיבורים. מאמינים בה', בוטחים בו וסומכים עליו שהוא יפרנס אותם לשנה זו ויעזור להם גם בשנה הבאה.

הבה נהיה כולנו גיבורים כמותם.

שמיטת כספים

השמיטה היא לא רק בחקלאות.

ישנה מצוה נוספת למחוק את כל החובות שחייבים לנו בשנה השביעית.