FAJNA Spółdzielnia

Ruda Śląska FAJNA Social Cooperative

FAJNA Spółdzielnia. Fajne produkty. Fajne życie.

Organizujemy rozpoczęcie działalności przez nowopowstałą Spółdzielnię Socjalną.


Nie dajcie się zwieść przyjętemu nazewnictwu.

Dla kreacji, zabawy i fantazji nazwaliśmy działy naszej Spółdzielni: walcownia, kopalnia i huta.


Cała spółdzielnia to manufakturowy zakład produkcyjny. Wykonujemy produkty kosmetyczne. Wykorzystujemy posiadaną technologię do wykonawstwa usług projektowania 3D.

CZORNE MYDŁO

polecamy innowacyjne produkty