חג פסח

ולריה פולוחה

פסח -חג האביב

לפני כול פסח צריך לנקות את הבית

בליל הסדר קראים את הגדת הפסח .

Big image