פרשת השבוע שלי שמות פרק י"ב

ליהי נועם-פרשת פסח

שמי ליהי נועם, נולדתי ב-י"ד בניסן תשס"ד, ערב פסח

1. תאריך עברי י"ד ניסן התשס"ד, תאריך לועזי 5/4/2004

2. משמעות השם שלי היא שם לבנות המורכב מצירוף שתי המילים: לי ו-היא.

שם זה מבטא את השייכות של הבת להוריה.

3. פרשת השבוע שלי היא פסח, הפרשה נמצאת בספר שמות יב' פסוק כא' – נא'. המפטיר (החלק האחרון של קריאת התורה) הוא מיוחד: במדבר כח, טז – כה.

4.פרשה זו כוללת את ההוראות שניתנו לבני ישראל להתכונן ליציאת מצרים ואת סיפור המכה האחרונה "מכת בכורות" ויציאת בני ישראל מעבדות לחרות. אהרון ומשה נצטוו לומר לבני ישראל לקחת כבשה, לשחוט אותה ביום ארבעה עשר לחודש הראשון בין הערבים, לסמן את פתחי בתיהם בדמה ולאכלה בליל חמשה עשר. באותו לילה יכה ה' את בכורי מצרים. את היום ההוא יחוגו בני ישראל בכל הדורות ויעשו חג שבעת ימים אשר בהם לא יאכל חמץ וגם לא ימצא בבתי בני ישראל. משה ואהרון מסרו לעם את ההוראות שקיבלו מה'.

בלילה הוכו כל בכורי מצרים, פרעה והמצרים ביקשו מבני ישראל לעזוב את הארץ ובני ישראל התכוננו ליציאה, הפרשה מסתיימת בסיפור יציאת מצרים.

5.שלושת הערכים העולים מן הפרשה הם: אחריות,אחדות וחופש.

6.הערכים העולים מן הפרשה המשמעותיים גם לחיים שלי הם: אחריות וחופש, הערכים אללו מתחברים אליי משום שאני צריכה להיות אחראית בכל מיני תחומים למשל: בבית הספר לא לאחר, לקום בזמן, לא להיות אדישה, בבית אני צריכה להיות אחראית בתחומים כמו: אכילה ומיקלחת בזמן ניקיון וסדר עזרה לאחי ולמישפחה. ערך החופש מקבל אצלי ביטוי בדעות ובחופש הביטוי, אני קובעת לעצמי הרבה דברים בחיי היום יום, למשל אני קובעת לעצמי באיזה חוגים אני רוצה להיות, לאן אני רוצה ללכת ושל מי אני רוצה להיות חברה ועוד....

7. Pharrell Williams - Freedom

https://www.youtube.com/watch?v=LlY90lG_Fuw