שמואל ב' - קינת דוד

רעם אטד ואוראל אשכנזי

סיכום קינת דוד

קינת דוד היא הקינה שנשא דוד על שאול ויהונתן לאחר מותם בקרב מול הפלישתים שנערך על הר הגלבוע.

באמצעות הקינה ביטא דוד את היגון, העצב והצער שחש לנוכח מותם של שאול ויהונתן את סערת הרגשות שהתחוללה בו.

קינה זו היא אחת היצירות המפורסמות במקרא ופסוקים וביטויים ממנה מצוטטים תדיר בימנו ושגורים בשפתינו.

הקינה מופיעה בספר שמואל ב' פרק א'. מתחילה כהערת המספר המקראי. ותכונה מכיל תשעה פסוקים (יט-כז) המבנה של קינת דוד אינו אופייני לקינה, אלא לשירת של השירה הישראלית המוקדמת..

Big image