ESPÈCIE DE ARPA

MARC TORRES VILÀ 1rB

Material util.litzat i procès d'elaboració:

És de la família de corda fregada o també pinçada.


Per fer-lo, he necessitat quatre fustes medides, claus, gomes i una caixa de cartró aguantada amb gomes.

Primer, he enganxat les fuestes amb claus en forma de caixa de cartró, després, clavat claus al damunt de dos fustes i he ficat gomes d'una banda a l'altra. Per fer la caixa de ressonància, he fet aguantar l'instrument amb gomes a sobre de la caixa de cartró.


L'instrument té les següents parts: caixa de ressonància, les gomes que vibren i l'objecte o cosa que fa que vibri.

Sonidos de Liras 2012 (Arpas y Liras caseras)