Delegerend Leiderschap

Door: de vriende van Willem

Defenitie van Delegeren:

Iets door iemand ander laten uit voeren.

! v S

Het instueren is: het goede voorbeeld geven

!! g W

Overtuigend coachen: het beste uit iemand halen

- g W

Participerend is met inbegrip van overleg

? v A
Veel sturing: ! Veel ondersteuning: g Stellige taalgebruik: S

Weinig sturing: - Weinig ondersteuning: v Wollige taal gebruik: W

Geen sturing: ? Geen ondersteuning: s de ander spreekt: A