Andre verdenskrig

OPPTAKTEN

Det hele begynte etter første verdenskrig, da Tyskland følte seg dårlig behandlet etter oppgjøret.
Adolf Hitler speeches HD (English Subtitles)

Etterspill

Big image