מבנה האטום

הסבר על מבנה האטום, ממה מורכב, מהו מספר אטומי, אטום טעון

למרות שדמוקריטוס טען כי האטום אינו ניתן לפירוק, אנו יודעים כי האטום בנוי מחלקיקים שונים.

אנו נלמד על שלושה חלקיקים המרכיבים את האטום. ( ישנם עוד, אך אנו לא נלמד עליהם)

1: פרוטון- חלקיק בעל מטען חשמלי חיובי, הנמצא בגרעין האטום

2: ניוטרון- חלקיק חסר מטען חשמלי, הנמצא בגרעין האטום

3: אלקטרון- חלקיק בעל מטען חשמלי שלילי המקיף את גרעין האטום

קראו בספר עמודים: 27-23


מכיוון שבגרעין האטום נמצאים פרוטונים וניטרונים בלבד, גרעין האטום הוא חיובי מבחינה חשמלית.

כנסו לקישור הבא ועקבו אחר ההסבר על מבנה האטום:

מבנה האטום

לאחר מכן חזרו על המצגת שהוספתי לכם במודל.

בטבלה המחזורית, בשורה, נמצאים יסודות בעלי מספר אטומי עולה.

מספר אטומי: מספר הפרוטונים בגרעין האטום

זאת אומרת שברגע שאנו יודעים מהו מספר אטומי של יסוד כל שהוא, אנו יודעים כמה פרוטונים יש בגרעין האטום שלו.

את המספר האטומי אנו יודעים ע"י הסתכלות בטבלה המחזורית.

אטומים יכולים להיות:

1: ניטרליים מבחינה חשמלית, כלומר מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים

2: טעונים חיובי, כלומר מספר האלקטרונים קטן ממספר הפרוטונים

3: טעונים שלילי, כלומר מספר אלקטרונים כדול ממספר הפרוטונים

לגבי מספר הניוטרונים למדתם על פי הסרטון עי מספרם יכול להשתנות. אנחנו נתייחס למספר כשווה למספר הפרוטונים.

יסוד חייב להיות ניטרלי מבחינה חשמלית, כלומר ביסוד מספר האלקטרונים שווה למספר הפרוטונים.

לדוגמא:

* ליסוד מימן מספר אטומי 1 ולכן יש לו פרוטון אחד, ניטרון אחד ואלקטרון אחד

* ליסוד חמצן מספר אטומי 8 ולכן יש לו 8 אלקטרוניים, 8 פרוטונים ו8 ניוטרונים


בעצם ההבדל בין יסוד ליסוד הוא במספר הפרוטונים שבגרעין האטום.

יונים ( אטומים טעונים)

אטום טעון נקרא גם יון, ישנם שני סוגי יונים:

1: יון חיובי (אטום טעון חיובי): מספר האלקטרונים קטן ממספר הפרוטונים

2: יון שלילי (אטום טעון שלילי): מספר האלקטרונים גדול ממספר הפרוטונים

קראו עמודים 29-28 בספר.

הכנסו לעבודה בילקוט הדיגיטאלי שבקישור הבא ( יכול להיות שתתבקשו להכניס סיסמא ושם משתמש של הילקוט)

שימו לב!!! זוהי עבודה ללא ציון. אין צורך לבצע את העבודה שבעמוד השני ( קשורה לאיזוטופים-לא צריכים)

משימה ללא ציון בילקוט


לאחר שעבדתם על פי ההסבר המפורט בדף זה כנסו למבדק המתוקשב במודל וענו עליו. שימו לב המבדק פתוח עד ה14-10 בשעה 6 בערב!!!