האם יום האישה עדיין רלוונטי?

שני חיימוביץ

ברחבי העולם נחגג יום האישה מידי שנה ב8.3. עם עלייתו של מעמד האישה, ישנן מחלוקות בנוגע לרלוונטיות של יום האישה. אך עלינו לזכור כי במדינותפחות מפותחות מעמד האישה נחות מאוד.

אמנם בעקבות המאבק הפמיניסטי זכויותיהן של נשים גדלו בצורה משמעותית, עדיין קיים אי שוויון זכויות. לדוגמא: באפגניסטן לנשים אין זכות הצבעה, ובדת האיסלאמית בכלל מעמד האישה נחות מאוד, וזכויותיהן בהתאם.

בנוסף לחוסר שוויון הזכויות, קיים פעם מאוד גדול בשכר בין גברים לנשים אשר עושים באותה העבודה. לנשל, השכר הממוצע של גבר שכיר הוא 11,114₪ בחודש, ואילו השכר הממוצע של אישה שכירה הוא 7,439₪. שהו פער של 33% בהכנסה החודשית.

מלבד זכויות נשים, חשוב לציין את יום האישה בגלל האלימות שמופנית כלפי נשים מידי שנה. רק בשנת 2015 נרצחו בישראל 16 נשים בידי משפחתן, זינוק של כ30% משנת 2015.