שאול המלך

שם האב - קיש, שבט - בנימין , עיסוק - רועה צאן

הצגת הדמות

שאול בן קיש, איש ימני היה, המלך הראשון על ממלכת ישראל המאוחדת.

מת בהר הגלבוע

תקופת מלכותו הייתה במחצית השנייה של המאה ה- 11 לפנה"ס

תכונות אופי של שאול

שאול היה:

1. "בחור טוב", "משכמו ומעלה", "גבה מכל העם" ניתן ללמוד שהיה לו תכונות מוסריות מאוד גבוהות.

2. בן מסור אחראי ודואג

3. אכפתי וטוב לב.

4. מחונך וממשפחה טובה

5. סלחן- העם מבקש משאול להמית את מתנגדיו , שאול מסרב לשפיכות דמים אחר שמחת הניצחון וסולח לכל האנשים שזלזלו בו.

6. רוצה להצטייר כמלך הוגן ושוחר שלום ולא כמלך נוקם.

סיום

אני מזדהה עם האופי של שאול.

למדתי ששאול היה בחור טוב, משכמו ומעלה, אחראי וטוב לב, ותכונות האופי שלו מאוד טובות.

הייתי נוהג כמוהו כששאול נלחם בנחש העמוני ופעל בשיטת ההפתעה. תוקף את מחנה עמון לפנות בוקר ומנצח את עמון.