3.2

Verschillen in Welvaart

Intro.

in het oosten van Duitsland is de welvaart wel lager dan in het westen, dat komt door de geschiedenis van het land. Na de Tweede Wereldoorlog werd Duitsland opgesplitst in twee landen: het communistische Duitsland en het kapitalistische Duitsland, na de val van de Berlijnse muur werd Duitsland weer verenigd tot een land onder de Hoofstad Berlijn.

Regionale ongelijkheid.

Er zijn grote verschillen in welvaart binnen de EU, niet alleen tussen landen maar er kunnen ook verschillen zijn binnen landen. In 1989 is er veel veranderd in Europa, want oost-Europa was communistisch en west-Europa kapitalistisch, nu zijn alle landen kapitalistisch. De tweedeling zorgde ervoor dat er nu verschillen zijn in welvaart, zeker bij de arme landen die vroeger communistisch waren komen bij de EU om deel uit te maken van de Europese welvaart. Zo is de regionale ongelijkheid sterk toegenomen binnen de EU.

Europese integratie.

De Europese landen zijn na de tweede wereldoorlog meer gaan samenwerken om vrede, welvaart en vrijheid voor de Europeanen. De Europese unie (EU) startte in 1958 met 6 landen en groeide door tot 28 landen in 2013. Politiek en economisch is de Europese integratie steeds verdergegaan, sinds de grondwet is eer geen oorlog weer geweest.

De Europese integratie zorgt voor een groot netwerk van vrij verkeer van goederen, personen en kapitaal, er zijn ook veel diensten voortgekomen Nederland als handelsland is een voorbeeld hiervan.

Big image

verschillen tussen landen en regios

sinds 2004 zijn de verschillen tussen landen steeds groter geworden, en de economische groei van de landen is sneller. Tussen de regios zijn de verschillen groter geworden, vooral tussen de nieuwe landen. In de hoofdsteden is de economie veel sneller aan het groeien dan in het rest van het land, de EU in de toekomst door verdere Europese samenwerking de welvaart van alle Europeanen te groeien.