Gilles de la Tourette

Wat houd Gilles de la Tourette in?

Het syndroom van Gilles de la Tourette?

Het Syndroom van Gilles de la Tourette is een neuro-psychiatrische aandoening die gekenmerkt wordt door tics. Een tic is een plotselinge, snelle, herhaalde, niet-ritmische stereotiepe, motorische beweging of vocale uiting.

Niet iedereen met een tic heeft GTS. Daar is pas sprake van als men voldoet aan de volgende criteria:

het hebben van meerdere motorische tics en tenminste één vocale tic, al dan niet tegelijkertijd, vrijwel dagelijks vele keren per dag

deze tics heeft men al langer dan één jaar en zijn nooit langer dan 3 maanden geheel afwezig geweest

de tics zijn vòòr het 21e levensjaar ontstaan.

123Psychologie (Syndroom van Gilles de la Tourette)

Voorbeelden van tics

Voorbeelden van motorische tics (ook wel bewegingstics genoemd):

 • extreem knipperen met de ogen
 • een grimas trekken
 • wegdraaien met de ogen
 • optrekken van neus of schouders
 • knikken met het hoofd
 • tenen krommen etc.Voorbeelden van vocale tics (ook wel geluidstics genoemd):

 • keelschrapen
 • kuchen
 • grommen
 • snuiven
 • klakken met de tong
 • roepen van woorden of zinnen etc.
Michiel de la Tourette

Misverstand..

Het Tourette-syndroom is een aandoening die vele varianten kent; geen twee Tourette-patienten zijn hetzelfde. Het syndroom is dus ook niet synoniem aan vloeken en schelden; dit is een hardnekkig misverstand! Coprolalie (het uitroepen van obsceniteiten) komt slechts voor bij minder dan 10% van de Tourette-patienten.

Behandeling

Door het gebruik van medicatie worden de effecten van de tics minder maar de de ziekte kan niet worden genezen.
Een aantal mensen met GTS wenden zich tot alternatieve genezers zoals homeopaten, acupuncturisten en magnetiseurs. Ook het volgen van bepaalde diëten wordt uitgeprobeerd. Behalve het feit dat de heilzame werking hiervan (nog) niet wetenschappelijk is aangetoond zijn de resultaten zeer wisselend en mede afhankelijk van eerdere persoonlijke ervaringen met en "geloof" in alternatieve behandelingen. Ook het gebruik van visolie, vitamines en mineralen wordt vaak geprobeerd naar aanleiding van ervaringen van anderen en de mate van vertrouwen in de werking van deze toevoegingen.