יצור ידני ויצור תעשייתי

אילן גחוב ותימור שמש המלכים

תמונה של אנשים שמייצרים משהו

יצור בכללי

יִיצור הוא תהליך של הפקת מוצר. תהליך זה הוא חלק חשוב בכלכלה. איכות הייצור תלויה במספר גורמים כמו איכות האנשים העוסקים בייצור, איכותחומרי הגלם, איכות אמצעי הייצור (מכונות, מחשוב וכדומה). הכמות של הייצור .תלויה בשיווי המשקל של השוק. כלומר, היצע לעומת ביקוש וכן בתועלת השולית לעומת העלות השולית