חג פסח

מגישים: ניב, טל, רון, איתי, עמית, תומר, איציק

Big image

מידע על חג הפסח

הוא חג יהודי מקראי, הראשון מבין שלוש הרגלים. פסח נחוג שבעה ימים, מט''ו בניסן ועד כ''א בניסן. היום הראשון והאחרון מוגדרים כיום טוב, והימים שביניהם מכונים חול המועד. פסח מציין את יציאת בני ישראל מעבדות במצרים.

  • שמו של החג נובע מהפסוק: "ואמרתם זבח פֶּסַח הוא לה', אשר פָּסַח על בתי בני ישראל בְּנָגְפּוֹ את מִצְרַיִם ואת בתינו הציל...".
  • מצוות החג המרכזית הוא איסור אכילת לחם וחמץ במהלך כל החג. אכילת מצה וסיפור יציאת מצריים בליל הסדר, הם המצוות העיקריות בחג.

תעודת זהות

שם המועד: חג פסח

מועד מסויים: מועדים בעלי תפקיד מיוחד

מנהגים: לקרוא את סיפור יציאת מצרים בליל הסדר, אכילת מצות, ביאור חמץ, קערת ליל הסדר.

מציינים את מועד זה במשפחתנו לפי מצוות אלו.

חג זה מדגיש את יציאת בני ישראל לחירות ממצרים.

בני ישראל היו עבדים במצרים במשך 230 שנה, ופרעה המלך סירב לשחרר אותם. לפי המסורת, הוציא האל את בני ישראל ממצרים בעזרת עשר המכות ונסים גדולים. חג זה נקבע לזכר האירועים האלה, לזכר שחרורם של בני ישראל מעבודתם והפיכתם לבני חורין.

ויקיפדיה, ספר זהות בכחול לבן

חג פסח