נשיאי ישראל

האם נחוץ נשיא בישראל?

מגישה:מישל פקטרוביץ