Levensfasebewust aan de studie

Workshop

Workshop

WORKSHOP LEVENSFASEBEWUST aan de studie

28 JANUARI 2016

Doe je nog wat je wilt, en wil je nog wat je doet?

Doel:

Bewustwording van:

• welbevinden in je studie.

• de manier waarop je hier zelf invloed op kunt uitoefenen.

Formuleren van acties om op lange termijn plezier en perspectief in je studie te houden, gericht op je toekomstige werk.

Programma:

u Introductie

u Toelichting levensfasebewust aan de studie

u Opdrachten huidige studie situatie

u Opdrachten gewenste studie situatie

u Actieplan

u https://youtu.be/BSS8dqvSuFc

de roltrap

Waarom nadenken over later?

u Maatschappelijke redenen om langer door te werken.

u Werk in de zorg is fysiek en psychisch zwaar.

u Interesses veranderen.

u Privésituatie verandert.

u Werkinhoud verandert.

u Kwaliteiten groeien.

Opdrachten

Levensfasebewust werken:

Werkend leven:

u vitaal,

u gemotiveerd

u inzetbaar

Levensfasebewust werken:

u stelt je in staat om je te blijven ontwikkelen.

u behoudt en verbetert je arbeidstevredenheid.

u vermindert ziekteverzuim.

5 levensfases:

u Jonge starters;

u Spitsuur van het leven

u Stabilisatie

u Deskundige

u Senior


1. Jonge starters

u Onderzoekend ingesteld

u Zoeken uitdaging en afwisseling in het werk.

u Fysiek vitaal

u Werkcentrisch ingesteld, thuis weinig verplichtingen

u Weinig ervaring.

2. Spitsuur van het leven

u Bewust van de mogelijkheden die het leven biedt.

u Behoefte om zoveel mogelijk uit het leven te halen.

u Willen carrière maken, ontwikkelen en verantwoordelijkheid dragen.

u Werk en privé op elkaar afstemmen.


3. Stabilisatie

u Privésituatie krijgt meer structuur.

u Eerste mantelzorgverplichtingen.

u Werk- en privésituatie goed op de rails.

u Hoogtepunt van de loopbaan.

u Geneigd om de persoonlijke situatie overdenken.


4. Deskundige

u Veel werk- en levenservaring.

u Nog voldoende vitaal.

u Verplichtingen thuis zijn minder groot.

u Werk en privé zijn in het algemeen redelijk goed in balans.

u Veel expertise en praktijkervaring opgedaan.

5. Senior

u Thuis en werk situatie in deze levensfase rustig en stabiel.

u Eindfase van de loopbaan.

u Grote hoeveelheid kennis en ervaring.

u Wens om loopbaan op prettige wijze af te sluiten.


Opdrachten

u In welke levensfase zit jij? Naar welke fase ga jij?

u Wat betekent dat voor je huidige werkzaamheden?

u Over 3 jaar:

u Wat zijn de veranderingen in je privéleven

u Wat zal er veranderen in je werk

u Wat betekent dat voor je persoonlijke ontwikkeling

Opdrachten

u Wat ga jij doen om je de komende 3 jaar verder te ontwikkelen en daarmee breed inzetbaar te worden/blijven.

u Beschrijf dit concreet, wat wordt je eerste stap?

u Wat kun je hier zelf in betekenen

u Welke ondersteuning heb je hierbij nodig


Afsluiting

2-tallen

Beschrijf aan de ander je wensen voor de komende 3 jaar.