Homo sapiens neanderthal

Procés d'humanitcació

Homínid seleccionat

Home sapiens neanderthal


Període

Va viure entre el 150.000 a.c. I el 35.000 a.c. aproximadament,10.000/40.000 milions d'anys.


Caracterísitiques físiques, capacitat cranial.

Media 1,70 metres d'altura, la seva capacitat cranial era de 1.500 cm3.


Eines elaborades en cadascun d'aquests períodes.

Fabricaven eines perfectes (però pesades), coneixien el foc, i van ser els primers en enterrar als morts.


El seu "modus vivendi" (de què vivien o com es guanyaven la vida)

Eren caçadors, vivien bé.


El tipus d'habitatge més comú depenent del període

Vivien en coves


Els descobriments més significatius del període.

Les eines litiques, es a dir, la pedra

Big image