מידעון ממ"ד יובלים אורנית

ויקהל פקודי תשע"ה

הורים יקרים,


פרשת השבוע מחברת שתי פרשיות שונות: פרשת "ויקהל" ופרשת "פקודי". ניתן לשים לב כי שמות אלו מביעים שני מסרים מנוגדים: פירוש המילה "ויקהל" הוא קיבוץ, כינוס וקהילה. משה רבינו כינס את כל היהודים ועמם הוא יצר קהילה. בדיוק כמו בנישואין, הקהילה היא לא רק חיבור של כמה וכמה יחידים; היא יוצרת מציאות אחת חזקה יותר, נעלית יותר. היהודים כולם, כל אחד ואחת מאיתנו, הם בעצם חלק מגוף גדול יותר – מן העם היהודי. מאוחדים ומעורבים זה בזה.

לאחר שאנו מודעים למעלת ה"ויקהל" והקהילה, אנו פונים אל הלקח של פרשת "פקודי". המילה "פקודי" פירושה ספירה ומניין, ובפרשה זו אנו לומדים כיצד משה רבינו מנה את כלי המשכן, כל אחד בנפרד. לא די במניין הכולל; לכל יחיד ויחיד חשיבות בפני עצמו. כך גם באומה היהודית: אלוקים חנן כל יהודי ויהודיה באישיות וכשרונות מיוחדים – והוא או היא חשובים בפני עצמם, לא רק כחלק מהעם כולו אלא כעולם מלא. כדי לבנות את המשכן, שם תשרה שכינתו של ה', אנו זקוקים הן ל"ויקהל" והן ל"פקודי" במידה שווה.

ראיית הפרט וכישוריו מחד והבנת החשיבות של הקהילה כשיתוף הינם נר לרגלנו וכולנו מכוונים לעשות את המיטב לשם כך.

ברוח חזון ביה"ס

"הלמידה תבנה מתוך ראיית צרכיו הייחודיים של התלמיד והכרה במגוון סגנונות החשיבה והכישורים של הפרט"

"הלמידה תכוון להיות פעילה ,חווייתית ומשמעותית, כזו המאפשרת לטפח תלמיד בעל חשיבה עצמאית, מוטיבציה פנימית, תעוזה ודמיון"

שיעור שפה בכיתה ד'

תלמידי כיתה ד' לומדים על טקסטים רב הצגיים וסגנונות של שאלות.

במהלך הפעילות כל קבוצה קיבלה טקסט ונדרשו לבנות בעצמם שאלות על פי הנלמד, כל הטקסטים התייחסו לאותו נושא תוכן.

התלמידים נהנו מאוד מהחוויה להיות היוצרים של השאלות ולא הנדרשים לענות עליהן.

"סביבת הלמידה תכוון את התלמיד לפעול כחוקר ברמה אישית וקבוצתית"

כיתות ג' לומדים את נושא המעגל החשמלי בשיעורי מדעים, במהלך הלימוד התלמידים קיבלו משימה לבנות מעגל חשמלי כמשימה קבוצתית באמצעות ציוד מתאים שקיבלו לצורך המשימה.

הילדים חקרו באופן עצמאי ובשיתוף חברי הקבוצה כיצד ליצור מעגל חשמלי.

"האווירה והפעילות בבית החינוך ייצגו את ערכי בית החינוך: אהבת התורה,העם והארץ, יעודדו את התלמיד להיות מעורב ,רגיש , סבלן ומכבד את זולתו "

ולעולמנו השוטף

אנו נמצאים בפתחו של שבוע החמ"ד בו אנו מתייחסים באופן מרוכז לערכי החמ"ד בחוויה ובלימוד. מדובר בערכי הציונות הדתית אליהם אנחנו נתייחס במהלך השבוע הקרוב: אהבת העם והתורה, אחריות הדדית, חיזוק האמונה, חסד, נתינה ועוד.

במהלך הימים הקרובים ילמדו וישירו הילדים את המנון החמ"ד, יועמקו שיעורי הקודש, תתקיים הפסקה פעילה ברוח הערכים, הילדים יקימו גינת הערכים בשיעורי האומנות, יתקיים יום לימוד בעקבות הרב ישראלי (הדמות הרבנית בה מתמקדים השנה בתי הספר של החמ"ד), המחנכות תקיימנה פעילות המשלבת את אהבת התורה ואהבת הארץ, נבחרת של "נאמני יהדות" יבחנו תלמידים שבוחרים בכך בהפסקות על ברכות ראשונות ואחרונות (פרטים ימסרו מהמחנכות) והמצטיינים יזכו בסוף השבוע בפרסים.


ביום שישי הבא בתאריך כט' באדר יתקיים יום לימוד בשיתוף הורים :


לכיתות א-ב + הבנות של כיתות ג-ד, יתקיים בין השעות 8:45 - 9:40.


לכיתות ג-ד אבות ובנים בנושא ציצית בשילוב לימוד הלכות ציצית והכנת ציצית לכל בן (תודה למועצה הדתית על הסיוע) יתקיים בין השעות 8:30 - 10:00.

שבת שלום ומבורך לכל משפחת יובלים